Gorthonstiftelsen


Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning. Understöd lämnas främst till personer verksamma i Helsingborg.  

LEDIGKUNGÖRELSE


STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE
Ansökningstiden startar 2022-06-20 och ansökan skall ha inkommit till Stig och Ragna Gorthons Stiftelse senast 2022-09-15. Information och länk till ansökan nedan

 › Läs mer

Stipendier 2021


Stipendier Master, Handledare & Årets avhandling hittar du nedan

-  Gorthons Masterstipendium 2021
-  Gorthons Handledarstipendium för sjuksköterskor vid Helsingborgs lasarett
-  Gorthons Stipendium för årets avhandling 2021  

M/S Alida Gorthon & M/S Ragna Gorthon


 

Gorthons centrum för klinisk träning


Gorthons centrum för klinisk träning är ett samlingsbegrepp för de systematiserade träningsaktiveteter som samlats på lasarettet.
Namnet återkopplar till att stora delar av utrustningen har finansierats via stipendier och bidrag från Stig och Ragna Gorthons stiftelse.
 › Läs mer