Gorthonstiftelsen


Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning. Understöd lämnas främst till personer verksamma i Helsingborg.  

LEDIGKUNGÖRELSE


STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE
Ansökningstiden startar 2021-06-17 och ansökan skall ha inkommit till Stig och Ragna Gorthons Stiftelse senast 2021-09-15. Information och länk till ansökan nedan

 › Läs mer

Historik


Gorthons rederi har sin historiska bakgrund från tidigt 1900-tal med helsingborgsfamiljerna Börjesson och Gorthon (Frans Börjesson och Johan Gorthon) som ägare och ledare.
 › Läs mer

M/S ALIDA GORTHON & M/S RAGNA GORTHON


 

Gorthons centrum för klinisk träning


Gorthons centrum för klinisk träning är ett samlingsbegrepp för de systematiserade träningsaktiveteter som samlats på lasarettet.
Namnet återkopplar till att stora delar av utrustningen har finansierats via stipendier och bidrag från Stig och Ragna Gorthons stiftelse.
 › Läs mer