Om Stiftelsen - Historik

Gorthons rederi har sin historiska bakgrund från tidigt 1900-tal med helsingborgsfamiljerna Börjesson och Gorthon (Frans Börjesson och Johan Gorthon) som ägare och ledare.

Under tiden efter andra världskriget utvecklas rederirörelsen till ett specialtransportföretag för skogs- och pappersprodukter. Sonen till Johan Gorthon, Stig Gorthon, har nu tagit över VD-skapet.Stig Gorthon är VD för verksamheterna mellan 1931-1975.
1975 tillträder Bertil Bertilsson som VD och Stig Gorthon som ordförande i bolagen.
Under 1970-80 talen förändras ägandet i verksamheterna men familjen Gorthon förblir större ägare.

När makarna Gorthon avlider 1988, utan egna barn, tillfaller delar av ägandet i rederiverksamheten en för ändamålet bildad stiftelse.