LEDIGKUNGÖRELSE

STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE

Ansökan om bidrag ur angivna Stiftelse skall göras på Stiftelsens hemsida (www.gorthonstiftelsen.se). Ansökningstiden startar 2018-08-20 och ansökan skall ha inkommit till Stig och Ragna Gorthons Stiftelse senast 2018-10-05.

Disponibelt belopp
10.000.000 kronor.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning. Understöd kommer främst att lämnas personer verksamma i Helsingborg Förvaltning Skånevård Sund.

Utdelande myndighet
Stiftelsens styrelse efter förslag av sakkunnig nämnd.

Besked om bidrag kommer att kungöras under Vetenskapens Dag den 22 november 2018.

Ansökningsinformation hittar du HÄR

För STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE

Anneli Olsson
Förvaltare