LEDIGKUNGÖRELSE

STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE

Ansökan om bidrag ur angivna Stiftelse skall göras på Stiftelsens hemsida (www.gorthonstiftelsen.se). Ansökningstiden startar 2020-06-17 och ansökan skall ha inkommit till Stig och Ragna Gorthons Stiftelse senast 2020-09-16.

Disponibelt belopp
9.000.000 kronor plus 2.000.000kr i en särskild satsning för utrustning.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning (se närmare i anvisningar för ansökan). Understöd kommer främst att lämnas personer verksamma vid Helsingborgs lasarett.

Utdelande myndighet
Stiftelsens styrelse efter förslag av sakkunnig nämnd.

Besked om beviljade bidrag kommer att kungöras under Vetenskapens Dag den 19 november 2020.

Ansökningsinformation hittar du HÄR

För STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE

Anneli Olsson
Verksamhetsansvarig