Om stiftelsen

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning. Understöd lämnas främst till personer verksamma i Helsingborg.

Stiftelsens avkastning fördelas varje år mellan medicinska forskningsprojekt på Helsingborgs lasarett.

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklings-projekt, medicinsk utbildning och vårdutbildning inklusive forskarutbildnings-kurser genom bidrag till alla kostnader som erfordras för att genomföra planerad aktivitet.

Bidrag kan lämnas till läkare eller annan vårdpersonal i Helsingborg med omnejd.

Stiftelsens huvudsyfte är att bidra till en god sjukvård med kvalificerade medarbetare.

Bidrag lämnas inte till verksamhet som ryms inom den befintliga sjukvårds-budgeten eller till grundutbildning.

Bidrag kan övervägas till vetenskaplig kongress givet att deltagandet är sanktionerat av arbetsgivaren och att det framgår att det rör sig om utbildning/fortbildning.