Om stiftelsen

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning. Understöd lämnas främst till personer verksamma i Helsingborg.

Stiftelsens avkastning fördelas varje år mellan medicinska forskningsprojekt på Helsingborgs lasarett.