Styrelse


Styrelsens nuvarande ledamöter
Hållbarhetschef Sara Gorton, ordförande, Stockholm
Advokat Ragnar Lindqvist, Helsingborg
Niclas Ekvall, Helsingborg
Direktör Mikael Aru, Viken
Förvaltare Anneli Olsson, adjungerad, Helsingborg

Läkarnämnd
Vice Ordf. Läkarsällskapet Marie Wedin
Chefsläkare vakant
Professor Per Ebbe Jönsson
Överläkare Mats Bläckberg, adjungerad