Styrelse


Styrelsens nuvarande ledamöter
Hållbarhetschef Sara Gorton, ordförande, Stockholm
Advokat Ragnar Lindqvist, Helsingborg
Niclas Ekvall, Helsingborg
Direktör Mikael Aru, Viken
Verksamhetsansvarig Anneli Olsson, adjungerad, Helsingborg

Läkarnämnd
Professor Per Ebbe Jönsson, ordförande
Med dr Överläkare Mats Bläckberg
Chefsläkare Catharina Borna
Docent Överläkare Kari Nielsen