Årsredovisning
Stiftelsen utveckling (MSEK)
 
  
       
 
Resultat exkl real.resultat
Anslag till utbildning/forskning
Balansomslutning
2017
28,8
14,5
317,5
2016
9,8
8,8
277,0
2015
12,2
9,4
258,4
2014
10,6
9,7
233,8
2013
9,2
8,4
206,3
2012
10,5
9,5
197,6
2011
9,6
7,4
191,1
2010
7,8
7,7
182,0
2009
6,7
5,1
173,5
2008
9,4
6,1
148,3