Gorthons centrum

Gorthons centrum för klinisk träning är ett samlingsbegrepp för de systematiserade träningsaktiveteter som samlats på lasarettet. Centrat är en mötesplats för alla yrkeskategorier där erfarenheter kan utbytas. Medarbetare och studenter kan träna kliniska färdigheter för att få kompetens och trygghet i mötet med patienter.Namnet återkopplar till att stora delar av utrustningen har finansierats via stipendier och bidrag från Stig och Ragna Gorthons stiftelse.

Läs mer