KontaktStig och Ragna Gorthons Stiftelse

Besöksadress:
Stortorget 16, Helsingborg

Postadress:
Box 1417, 251 14 Helsingborg

Telefon: 042 - 18 33 57
E-mail: info@gorthonstiftelsen.se

Verksamhetsansvarig Anneli Olsson


Läkarnämnden Professor Per Ebbe Jönsson
pej@gorthonstiftelsen.se


Ulla-Britt Karlsson
Fou administratör
FoU enheten, Helsingborgs lasarett
Tfn 042-406 2597
ulla-britt.karlsson@skane.se