KontaktStig och Ragna Gorthons Stiftelse

Stortorget 16, 252 23 Helsingborg

Telefon: 042 - 18 33 57
E-mail: info@gorthonstiftelsen.se

Verksamhetsansvarig: Anneli Olsson

Läkarnämnden: Professor Per Ebbe Jönsson
pej@gorthonstiftelsen.se

Fou administratör: Ulla-Britt Karlsson
FoU enheten, Helsingborgs lasarett
Tfn 042-406 25 97
ulla-britt.karlsson@skane.se