KontaktStig och Ragna Gorthons Stiftelse

Besöksadress:
Stortorget 16, 252 23 Helsingborg

Postadress:
Box 1417, 251 14 Helsingborg

Telefon: 042 - 18 33 57
E-mail: info@gorthonstiftelsen.se


Förvaltare Anneli Olsson

Professor Per Ebbe Jönsson, pej@gorthonstiftelsen.se


Ulla-Britt Karlsson
Fou administratör
FoU enheten, Skånevård Sund
Tfn 042-406 2597
Ulla-Britt.karlsson@skane.se